dimecres, 17 d’octubre de 2007

Truquets d'Excel...

La majoria de vegades, quan faig servir l'Excel no és per a fer la comptabilitat ni coses d'aquestes, sinó que l'acabo fent servir per treballar amb llistes i taules de text. Per això, hi ha un parell de coses que van bé de saber:

Fer que el text s'adapti a l'amplada de les columnes:
És molt incomode que el text ocupi més espai que l'amplada de la columna a la que pertany. Per fer què el text s'adapti a l'amplada de la columna i es vagi tallant en línies, cal anar a les "Propietats de la cela", que apareix del menú contextual de la pròpia cela i allí cal indicar que la columna és de tipus Text. Finalment, cal anar a la pestanya "Opcions d'alineament" i allà marcar la opció "Ajustar el text".

Afegir salts de línia dins d'una cela de text:

Per a afegir un salt de línia dins d'una cela de text cal fer Atl + Enter en el punt on se'l vol introduir.

Establir filtres a les capçaleres de les columnes:
Al menú "Dades" hi ha la opció "Filtre" i a dins l'acció "Autofiltre". Aquesta acció que crea una llista desplegable per cada columna que conté els diferents elements que hi ha a cada columna. Permetent establir filtres de selecció.
Això queda molt molon, però poques vegades ho he fet servir de debò, suposo està pensat l'hora de fer cerques.


Ni que sigui per portar la contraria, últimament quan he de fer coses senzilles i ràpides, prefereixo fer servir la fulla de càlcul que hi ha a Google Docs. Sobretot, perquè és molt còmode quan amb els documents els edita més d'una persona. Especialment quan preparem viatges :-)