divendres, 29 de juny de 2007

Eclipse tips...

Per ara no tinc gaires cosetes de l'eclipse. Però crec que aquesta es mereix una entrada per si mateixa:

Recuperar un fitxer perdut:
¿Qui no ha perdut mai un fitxer abans de pujar-lo al control de versions? ... a mi hem va passar l'altre dia, però per sort hem van dir com el podia recuperar.

El propi eclipse incorpora un històric amb els canvis que s'hagin fet últimament. I inclou la funcionalitat de recuperar els fitxers que s'hagin pogut esborrar per error. Cosa, que realment et pot salvar la pell. Per accedir a aquest històric, només cal anar al explorador de projectes, situar-se sobre la carpeta on estava el fitxer i obrir el menú emergent. Allà hi ha la opció: "Restore from local history..."

Aquesta opció no només et permet recuperar el fitxer sinó que manté un mínim control de canvis. De manera que et permet veure'n i recuperar-ne les últimes versions. Mola, no?